Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Quảng cáo qua gương
かがみでコマーシャル
 Kagami de komāsharu
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Quảng cáo qua gương
Chương và tập trong truyện: Chương 248, Tập 14
Số tập (1979): 88
Ngày phát sóng (1979): 12 tháng 7 năm 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Ngôi nhà ốc sên thật thoải mái
Tiếp theo
Máy sản xuất con người

Quảng cáo qua gương (Nhật: かがみでコマーシャル Kagami de komāsharu?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Gương viễn ảnh

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement