Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Quỷ ngõa
ガワラオニ
 Gawaraoni
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 564a
Số tập (2005): 1005
Ngày phát sóng (2005): 21 tháng 6, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Buổi tiệc tối kinh hoàng
Tiếp theo
Cọng rơm may mắn

Quỷ ngõa (Nhật: ガワラオニ Gawaraoni?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Quỷ ngõa

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Xem tại ClipAnime tại đây

Advertisement