Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

"Lấy ra được không bỏ vào được, tháo ra được không gắn vào được vậy đó là cái gì?"
 
— Quiz

Quiz là một nhân vật robot kiểu vẹt được tạo ra bởi John Silver, người xuất hiện từ bộ phim

Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng. Cậu ấy được lồng tiếng bởi Aoi Yuuki.

Thông tin cơ sở[]

Mỗi khi có người trả lời sai câu hỏi, cậu biến thành một quả cầu và đâm vào người đó.

Advertisement