Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Giấy xếp hình náo loạn
かみこうさくおおあばれ
 Kami Kōsaku ga Ō Abare
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Sách ghép hình
Chương và tập trong truyện: Chương 305, tập 17
Lần phát sóng (2005): S5a
Số tập (2005): 77
Ngày phát sóng (2005): 24 tháng 2, 2006
Vị trí tập phim
Kế trước
Phát hiện dấu chân khủng long
Tiếp theo
Khủng long xuất hiện!?

Giấy xếp hình náo loạn (Nhật: かみこうさくおおあばれ Kami Kōsaku ga Ō Abare?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement