Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Sư phụ đũa

Là bảo bối đi cặp với siêu đũa, dùng để dạy người sử dụng cách sử dụng siêu đũa, nó còn được dùng làm trọng tài trong trận đấu đũa giữ Nobita và Jaian

Advertisement