Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Siêu đũa

Siêu đũa là bảo bối của Doremon, dùng để dạy Nobita cánh dùng đũa cho thuần thục. Đũa này có thể tự dài ra và gắp mọi thứ.

Xuất hiện[]

Ep 437 (loạt phim 2005 tiếng Nhật), ep 55 (bản tại Anh).

Advertisement