Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Siêu đũa có thể dài đến bất cứ đâu là một tập phim ngắn được phát tại Nhật trong ngày 15/4. Phim nằm trong ep 437 của loạt phim 2005

Bảo bối[]

  • Siêu đũa: Là bảo bối của Doraemon. Đôi đũa có thể dài đến bất cứ đâu (có thể dài từ Tokyo đến Hokkaido)
  • Thầy dạy đũa: Là một người đã dạy cho Nobita cách cầm đũa

Nội dung[]

Vào bữa trưa khi nhà Nobi đang ăn trưa thì mẹ Nobita nhắc nhở Nobita không được dùng đũa để đâm thức ăn. Nobita nghĩ trong tương lai sẽ không dùng đũa để ăn cơm nên Doraemon đã lấy cho Nobita xem siêu đũa, nhưng Nobita lại không biết dùng nên Doraemon đã lấy thầy dạy đũa cho Nobita và Nobita đã biết cầm đũa. Jaian biết được nên đã lấy mất siêu đũa. Nobita đã giao đấu với Jaian. Các vòng thi đều hòa cho đến vòng cuối. Vì cách cầm đũa sai nên Jaian đã thua. Và cảnh cuối là nhà Nobi đang ăn tối, Nobita dùng siêu đũa để gắp thức ăn nhưng bà Nobi lại không cho làm miếng thịt rơi vào bát của ông Nobi.

Advertisement