Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Siêu sao Jaian!?
大スタージャイアン!?
 Dai sutājaian!
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 486a
Số tập (2005): 1003
Ngày phát sóng (2005): 14 tháng 6, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Nobita đôi lúc cũng có suy nghĩ
Tiếp theo
Buổi tiệc tối kinh hoàng

Siêu sao Jaian!? (Nhật: 大スタージャイアン!? Dai sutājaian!?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối xuất hiện[]

Liên kết[]

Advertisement