Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Tàu vũ trụ con thoi của Nobita
のびのスペースシャトル
 Nobita no Supēsushatoru
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Tàu vũ trụ con thoi của Nobita
Chương và tập trong truyện: Chương 447, tập 25
Số tập (1979): 629
Ngày phát sóng (2005): 6 tháng 11, 1981
Vị trí tập phim
Kế trước
Tiên ông robot
Tiếp theo
Tiền lương của bố

Tàu vũ trụ con thoi của Nobita (Nhật: のびのスペースシャトル Nobita no Supēsushatoru?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Ống hút tên lửa
  • Đèn pin thay đổi chất liệu
  • Nón trò chơi thám hiểm vũ trụ
  • Chong chóng tre

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement