Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Truyện Doraemon là một bộ truyện mang đầy tính giáo dục cao. Hiện NXB Kim Đồng đã cho tái bản, mình hy vọng các mẹ sẽ tìm cho con em mình đọc. Bé Bo nhà mình đã đọc và cháu rất thích. Rất đầy tính giáo dục và giúp các em học được nhiều điều.

Advertisement