Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Túi bùa đa mục đích
多目的お守り
 Tamokuteki Omamori
Thông tin bảo bối
Chủ nhân: Doraemon
Người sử dụng: Doraemon, Nobita
Loại: Bùa
Xuất hiện
Ra mắt trong manga: Túi bùa trách nhiệm
Ra mắt trong anime: Bùa hộ mệnh đa năng

Túi bùa đa mục đích (Nhật: 多目的お守り Tamokuteki Omamori?) là một loại bảo bối của Doraemon.

Sơ lược[]

Bảo bối mang hình dạng một túi bùa có chữ "Thủ" trên đó. Trong đó có một tấm thẻ gồm nhiều nút (trong manga) và một màn hình cảm ứng (trong anime).

Cách sử dụng[]

Chỉ nhấn những mục đích trên tấm thẻ mà người dùng muốn

Công dụng[]

Gồm bốn công dụng:

  • Tiền bạc: sẽ có thể cho người dùng kiếm được tiền (thường nhận rất ít)
  • An toàn giao thông: sẽ giúp người dùng tránh bị tai nạn giao thông
  • Tình yêu: sẽ có thể cho người dùng chủ động vào người yêu hơn
  • Thi cử: sẽ có thể giúp người dùng thi đậu tới chốn

Xuất hiện[]

Lưu ý[]

  • Cẩn thận khi chọn "thi cử" vì lá bùa sẽ bắt người dùng vắt hết sức mà học, thậm chí không được rời khỏi bàn học luôn.
  • Đã đeo rồi thì không thể tháo cho khi người dùng đã về nhà hoặc hoàn thành mục đích

Thông tin cơ sở[]

  • Lá bùa sẽ co lại nếu nó không làm tròn trách nhiệm
Advertisement