Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Tui tim do

Túi tìm đồ là một bảo bối của Doraemon.

Sơ lược[]

Nhìn giống cái túi bình thường. Vỏ túi được bọc da bình thường.

Công dụng[]

Nếu như mà bạn bị mất một thứ đồ thì bạn có thể dùng cái ví này để tìm lại thứ đó

Cách sử dụng[]

Tui lay do bi loi

Túi lấy đồ bị thất bại trong việc làm tìm đồ

Chỉ cần gọi to tên của thứ đó lên là bạn có thể lấy một các rất bình thường

Chú ý khi sử dụng[]

Không phải là thứ gì cũng có thể lấy được vì nếu thứ đó là thứ không tồn tại hoặc không được phép lấy thì cũng trở nên vô dụng nếu có cố thế nào.

Advertisement