FANDOM


20px-Disambig.svg.png Về chương truyện ngắn cùng tên là phần đầu của tập phim này, xem Tạm biệt Doraemon (truyện ngắn). Với chương truyện ngắn là phần còn lại của tập phim, xem Doraemon trở về
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.