FANDOM


Doraemon_logohalf_classic.png (original file)‎ (342 × 134 điểm ảnh, kích thước tập tin: 12 kB, kiểu MIME: image/png)

Miêu tả

Biểu trưng của phim giai đoạn 1979-2005

Giấy phép

60px-Red_copyright.png Sử dụng hợp lý trong bài
  • Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này lần đầu tiên sử dụng nó trong một bài viết, và những người tiếp theo đặt nó vào các bài viết, được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:13, ngày 7 tháng 9 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:13, ngày 7 tháng 9 năm 2013342 × 134 (12 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)Biểu trưng của phim giai đoạn 1979-2005

Đặc tính hình