Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Tớ là Mari
ぼく、マリちゃんだよ
 Boku, Mari-chan dayo
My name is Mari-Chan (Sequel) (1979 anime).PNG
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Tớ là Mari!
Chương và tập trong truyện: Chương 145, Tập 8
Số tập (1979): 242 (phần đầu)
243 (phần cuối)
Ngày phát sóng (1979): 11 tháng 1, 1980 (phần đầu)
12 tháng 1, 1980 (phần cuối)
Vị trí tập phim
Kế trước
King Kong
Tiếp theo
Hình ảnh cảm tạ

Tớ là Mari (Nhật: ぼく、マリちゃんだよ Boku, Mari-chan dayo?) là một tập phim của loạt phim 1979. Nó được chia làm 2 phần

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Chính[]

Bị hoán đổi[]

  • Doraemon → Nobita → Doraemon
  • Nobita → Mari → Nobita
  • Mari → Nobita → Doraemon → Bà Marui → Mari
  • Bà Marui → Doraemon → Nobita → Bà Marui

Bảo bối sử dụng[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Xem phim[]

Advertisement