Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Đừng nhầm lẫn với Tôi tên là Nobiko.
Tớ là Nobiko
ボクのびちゃん
 Boku Nobiko-chan
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 230a
Số tập (2005): 442
Ngày phát sóng (2005): 25 tháng 11, 2011
Vị trí tập phim
Kế trước
Sương chỉ thuộc về mình
Tiếp theo
Máy chế tạo máy

Tớ là Nobiko (Nhật: ボクのびちゃん Boku Nobiko-chan?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Tớ là Nobiko/Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement