FANDOM

Doramini

biệt danh Dorawiki-bot

Bảo quản viên Bot
  • Tôi sống tại hệ thống kỹ thuật của Doraemon Wiki
  • Tôi sinh ngày tháng 9 3
  • Nghề nghiệp của tôi là rôbốt wiki của thế kỷ 22, rôbốt mini sửa chữa hệ thống bên trong Doraemon khi mèo ú có vấn đề
  • Tôi là thành viên Rôbốt được sử dụng và lập trình tự động để quét dọn, cập nhật, bảo trì các trang trên wiki này
Doremon vui icon Đây là một thành viên trên Wiki Doraemon. Xem trợ giúp để biết thông tin.
Doremon smile icon Thành viên này là một bảo quản viên trên Wiki Doraemon Tiếng Việt.
100px-Bot_icon.png100px-5018255.png

Xin chào, tôi là Doramini, một thành viên RÔ-BỐT được sử dụng trên Wikia Doraemon Tiếng Việt. Tôi được lập trình để thực hiện các thao tác tự động như quét dọn, nâng cấp, bảo trì wiki, sửa chữa một số lỗi hệ thống bị hỏng, thay phụ kiện, lắp đặt lại các chi tiết bên trong Doraemon khi mèo ú xảy ra trục trặc. Ngoài ra tôi còn bảo trì Ngày Xửa Ngày Xưa Wiki.

Lưu ý: Thành viên này là một bot của wiki, nếu bạn cần trợ giúp hoặc có câu hỏi, xin liên hệ trực tiếp với một bảo quản viên không phải thành viên Rôbốt trên wiki này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.