FANDOM

Hachi ft Somo

biệt danh SankusanTakato

Hành chính viên Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Tôi sinh ngày tháng 3 30
  • Nghề nghiệp của tôi là Sinh viên
  • Tôi là male
Hachi ft Somo (Sankusan Takato)

Welcome to my user page!

I'm Hachi ft Somo, you can call me Sankusan Takato or Takato, my primary activity is admin on Vietnamese Doraemon Wiki. In addition, I active on Vietnamese InuYasha Wiki and Vietnamese Digimon Wiki

I ready help you in capability myself. You can leave a messege on my wall if you have a problem need to be answered.

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của tôi!

Tôi là Hachi ft Somo, các bạn có thể gọi tôi là Sankusan Takato hay Takato, hiện hoạt động chính của tôi là bảo quản viên của Wikia Doraemon tiếng Việt. Ngoài ra tôi còn hoạt động trên Wikia InuYasha tiếng ViệtWikia Digimon tiếng Việt.

Tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong khả năng của mình. Bạn có thể để lại lời nhắn lên tường của tôi nếu có vấn đề gì cần tôi giải đáp cho bạn.

Admin Member
Wiki-wordmark.png
Wiki-wordmark.png
Wiki-wordmark.png
Wiki-wordmark.png

Giới thiệu thành viên

Hachi ft Somo hay Kuntaku, tên thật là Trần Lê Phương, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1996 (hiện là sinh viên đại học).

Thời gian biên tập

Thời gian hoạt động không cố định, tôi tham gia biên tập, bảo trì không liên tục từ 9h->23h

Nội dung biên tập

Trên Doraemon Wiki tiếng Việt, tôi thường xuyên biên tập về nội dung:

  1. Nhân vật trong Doraemon
  2. Các ca khúc chủ đề anime Doraemon
  3. Một số danh sách về Doraemon

Quyền hạn

Doremon vui icon Đây là một thành viên trên Wiki Doraemon. Xem trợ giúp để biết thông tin.
Doremon smile icon Thành viên này là một bảo quản viên trên Wiki Doraemon Tiếng Việt.
Chaien icon Thành viên này là hành chính viên trong Wikia Doraemon tiếng Việt .

Đóng góp

Không gian Số lần sửa đổi
Tất cả 7.190
Bài viết 4.728
Thảo luận 10
Thành viên 29
Thảo luận thành viên 0
Wiki Doraemon tiếng Việt 4.728
Thảo luận Wiki Doraemon tiếng Việt 4.728
Tập tin 1.261
Thảo luận tập tin 0
MediaWiki 129
Thảo luận MediaWiki 0
Bản mẫu 515
Thảo luận bản mẫu 0
Trợ giúp 0
Thảo luận trợ giúp 0
Thể loại 106
Thảo luận thể loại 0
Diễn đàn 0
Thảo luận diễn đàn 0
Blog thành viên 3
Bình luận blog thành viên 3
Blog 0
Thảo luận blog 0
Message Wall 0
Thread 169
 Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem đóng góp của tôi.

Bài viết ưa thích

  • Liên kết trang bạn thích đến đây
  • trang thứ 2
  • trang thứ 3
 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.