Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về bảo bối cùng tên, xem Thư gửi Ông già Noel
20px-Disambig.svg.png Về truyện ngắn cùng tên, xem Thư gửi Ông già Noel (truyện ngắn)
Chính
1973
1979
Advertisement