Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Thẻ ưu tiên là một bảo bối của [[Doraemon|Doraemon

The uu tien

]]

Sơ lược[]

Nó là một thẻ giống như thẻ bình thường. Sau đó có 3 phần. Ở trên có chữ XXIVXX. Ở giữa có màu tím và có chữ màu cam. Ở dưới giống phần trên nhưng có 4 ô. Hai ô đầu cách hai ô sau bởi dấu cách.

Công dụng[]

Khi đi đâu thì bạn cũng sẽ được ưu tiên và không đi đâu cũng không mất tiền hoặc nhiều thứ khác.

Cách sử dụng[]

Chỉ cần cho họ nhìn thì họ sẽ ưu tiên mình.

Xuất hiện[]

Bảo bối xuất hiện ở:

  • Tập 4 (Loạt phim 2005): Nobita đã sử dụng nó.

Chú ý khi sử dụng[]

Bạn chỉ sử dụng nó trước khi nó hết hạn. Nếu nó mà hết hạn thì bạn không thể sử dụng được.

Advertisement