Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Thẻ tình bạn là một bảo bối của đội quân Doraemon

The tinh ban

Sơ lược[]

Thẻ tình bạn là một bảo bối chỉ những người

Công dụng[]

Công dụng sau khi sử dụng bảo bối đó. Dùng để gọi bợn thân

Cách sử dụng[]

Nêu cách sử dụng của bảo bối đó. Có một thẻ, gọi vô số thẻ.

Xuất hiện[]

Liệt kê các tập phim hay truyện ngắn thường dùng bảo bối bằng dấu hoa thị rồi ghi những hoạt động với bảo bối đó:

  • Tập A
  • Tập B

Trang bị[]

Nếu là một bảo bối có trang bị hãy liệt kê dấu hoa thị:

  • Trang bị 1
  • Trang bị 2
  • Trang bị 3

Chú ý khi sử dụng[]

Liệt kê những điều cần chú ý khi sử dụng món bảo bối này bao gồm lỗi và cách sử dụng không hợp lý sẽ gây ra những hậu quả, rắc rối như thế nào.

Advertisement