Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Thế giới dối lừa
なかうそだらけ
 Yo no Naka Uso Darake
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Thế giới dối lừa
Chương và tập trong truyện: Chương 160, tập 9
Lần phát sóng (2005): 48b
Số tập (2005): 110
Ngày phát sóng (2005): 7 tháng 7, 2006
Vị trí tập phim
Kế trước
Thuốc viên như ý
Tiếp theo
Nobita phiêu lưu ký

Thế giới dối lừa hay Thuốc viên đa nghi (Nhật: なかうそだらけ Yo no Naka Uso Darake?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Thuốc viên "nghi kỵ" và Thuốc viên "lòng tin"

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement