Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Thế kỷ 20 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1901 đến hết năm 2000, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Kiệt tác ra đời của Fujiko Fujio

Các tác phẩm chính của Fujiko F. Fujio

 • Con ma Q-tarō‎ (オバケのQ太郎 Obake no Qtarō), 1964-1969, 1971-1974
 • Siêu nhân Perman (パーマン, Pāman), từ 1966 đến 1968, từ 1983 đến 1986
 • 21-emon (Hiệp sĩ thế kỉ 21)(21エモン), 1968 - 1969, 1981 - 1983
 • Moja-ko (Những hành tinh lạ) (モジャ公), 1969 - 1970
 • Ume-boshi Denka (ウメ星デンカ), 1969 - 1971
 • Doraemon (ドラえもん, Doraemon), 1970-1996
 • Kiteretsu Daihyakka (Cuốn từ điển kì bí) (キテレツ大百科), 1974-1977
 • Siêu nhân Mami (エスパー魔美, Esper Mami), 1977-1982
 • Time-Patrol Bon (Phi thuyền thời gian) 1978-1986
 • Chimpui (Chuột Chinba)(チンプイ), 1985, 1987-1988
 • Hitoribochino Uchusensou (Chiến tranh vũ trụ)
 • Bakeru-kun (Nhóc bakeru)

Các tác phẩm chính của Fujiko Fujio (A)

 • Ninja Hattori (忍者ハットリくん Nijna Hattori-kun), 1964-1968, 1981-1988
 • Kaibutsu-kun (怪物くん), 1965-1969, 1980-1982
 • Warau Salesman (笑ゥせぇるすまん), 1968-1971, 1989-1996
 • Manga-michi (まんが道), 1970-1972, 1977-1982, 1986; 1986-1988; 1989-1990, 1995 to the present
 • Mataro ga Kuru!! (魔太郎がくる!!), 1972-1975
 • Parasol Henbē (パラソルへんべえ), 1989-1991
 • Pro Golfer Saru (プロゴルファー猿), 1974-1980; 1982-1988; 1989; 1999-2005
 • Shadow Shōkai Henkiro (シャドウ商会 変奇郎), 1976-1977
 • Shōnen Jidai (少年時代), 1978-1979

Các phim dài xuất hiện trong thế kỷ 20

Nhân vật ra đời

Và nhiều nhân vật khác...

Lưu ý: Các nhân vật sau đây đã được dời ngày sinh sang Thế kỷ 21 cho khớp với hiện tại,:

Và còn nhiều nữa...

<< Trước thế kỷ 20 Thời gian Thế kỷ 21 >>
Advertisement