Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Thế kỷ 21 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 2001 đến hết năm 2100, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory. Đây là dòng thời gian của loạt phim 2005

Các phim dài ra mắt trong thế kỷ 21

Nhân vật ra đời

Thế hệ trước

Và nhiều nhân vật khác...

Thế hệ sau

  • Con của Nobita (trước đây, đã dời lên nhiều năm hơn)
  • Cháu của Nobita
<< Thế kỷ 20 Thời gian Thế kỷ 22 >>
Advertisement