Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Thế kỷ 22 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 2101 đến hết năm 2200, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Sự kiện thế kỷ 22

  • 2112: Tiến hành sản xuất các mèo máy, thiết kế bảo bối và chính thức ra mắt sản phẩm mèo máy.
  • 2114: Tái tiến hành sản xuất các mèo máy nữ, thiết kế bảo bối nhiều hơn so với nam và tung bán tại nhiều địa điểm thị trường.
  • 2117: Cuộc phản công giữa mèo máy và chó máy gây nên cuộc chiến giữa 2 vế mèo và chó.
  • 2120: Tiến hành thử nghiệm với sản phẩm Lulili. Khi gây nên những phiền phức như mã lực cao, không biết nhảy dây, đần độn đã sản xuất thất bại.

Nhân vật ra đời

<< Thế kỷ 21 Thời gian Sau thế kỷ 22 >>
Advertisement