FANDOM


Trong quá trình tham gia chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm của nhóm bạn Doraemon - Có thể xảy ra quá trình tham gia như ngôn ngữ xa xưa, cổ đại, quái thú tấn công hay muốn tấn công bất kỳ nhân vật kẻ thù nào đó bằng bảo bối được liệt kê ở dưới:

All items (5)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.