Đây là thể loại tổng hợp các Nhân vật trong Doraemon (kể cả các bộ truyện liên quan). Nếu bạn không thể tìm nhân vật, có lẽ bạn có thể tạo trang nhân vật mới, đồng thời nếu chúng tôi có thì bạn hãy tổ hợp phím Ctrl + F. Chi tiết các nhân vật, xin xem trang Danh sách nhân vật trong Doraemon.

All items (206)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.