Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Nhân vật chủ đạo là những nhân vật phụ đặc biệt mang tính chủ chốt trong 1 tập phim/truyện tương ứng. những nhân vật này có thể có hoặc không xuất hiện trên áp phim bộ phim/tập truyện đó.

All items (56)

Advertisement