Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Thiếu gia Manbo
おぼっちゃマンボ
 Oboccha Manbo
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 231a
Số tập (2005): 444
Ngày phát sóng (2005): 2 tháng 12, 2011
Vị trí tập phim
Kế trước
Máy chế tạo
Tiếp theo
Gương nói dối

Thiếu gia Manbo (Nhật: おぼっちゃマンボ Oboccha Manbo?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement