Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Thuốc biến thành tê tê
アルマジロン
 Arumajiron
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 495b
Số tập (2005): 1026
Ngày phát sóng (2005): 19 tháng 10, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Có thật nhiều Doraemon
Tiếp theo
Máy in biến thân

Thuốc biến thành tê tê (Nhật: アルマジロン Arumajiron?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối xuất hiện[]

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Thuốc biến thành thú có mai/Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở[]

  • Tập phim này đã được lên kế hoạch phát sóng vào ngày 12 tháng 10 năm 2019. Nhưng nó được phát vào ngày 19 tháng 10 năm 2019 do cơn bão Hagibis ở Nhật Bản khiến ngày phát sóng không thể vào ngày 12 tháng 10 năm 2019.

Liên kết[]

Advertisement