Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện cùng nội dung, xem Lọ thuốc "Rắn - lỏng - khí"

Thuốc chuyển thể
サンタイン
 Santain
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Lọ thuốc "Rắn - lỏng - khí"
Chương và tập trong truyện: Chương 631, Tập 33
Lần phát sóng (2005): 492b
Số tập (2005): 1019
Ngày phát sóng (2005): 23 tháng 8, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Búa đố vui 3D
Tiếp theo
Thuốc trả đũa thật đáng sợ

Thuốc chuyển thể (Nhật: サンタイン Santain?) là một tập phim được làm lại trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Sự khác biệt so với bản manga[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Xem tại ClipAnime ở đây

Thuốc chuyển thể
サンタイン
 Santain
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Lọ thuốc "Rắn - lỏng - khí"
Chương và tập trong truyện: Chương 631, Tập 33
Lần phát sóng (2005): 61a
Số tập (2005): 121
Ngày phát sóng (2005): 25 tháng 8, 2006
Vị trí tập phim
Kế trước
Xin hãy giúp tôi
Tiếp theo
Gối hiện thực

Thuốc chuyển thể (Nhật: サンタイン Santain?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Sự khác biệt so với bản manga[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Thuốc_Chuyển_Thể_&_Gối_Hiện_Thực_Full_HD_mp4-1

Thuốc Chuyển Thể & Gối Hiện Thực Full HD mp4-1

Thuốc chuyển thể
サンタイン
 Santain
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Lọ thuốc "Rắn - lỏng - khí"
Chương và tập trong truyện: Chương 631, Tập 33
Số tập (1979): 772
Ngày phát sóng (1979): 13 tháng 7, 1984
Vị trí tập phim
Kế trước
Tinh dầu Eskimo
Tiếp theo
Túi không gian bốn chiều dự phòng

Thuốc chuyển thể (Nhật: サンタイン Santain?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Bảo bối sử dụng[]

Sự khác biệt so với bản manga[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Advertisement