Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Thuốc khắc phục điểm yếu
スパルタしきにがこくふくじょう
 Suparutashikinigatekokufukujō
Thông tin bảo bối
Chủ nhân: Doraemon
Người sử dụng: Doraemon
Loại: Thuốc
Xuất hiện
Ra mắt trong manga: "Thuốc khắp phục điểm yếu" và "Gậy chuyển giao nhược điểm"
Ra mắt trong anime: Năm con chuột đó! Doraemon

Thuốc khắc phục điểm yếu (Nhật: スパルタしきにがこくふくじょう Suparutashikinigatekokufukujō?) là một loại bảo bối của Doraemon.

Sơ lược[]

Bảo bối là hộp thuốc có nhãn hình nắm đấm

Công dụng[]

Bảo bối này giúp người dùng bị liên tục gặp những bất kì thứ gì là điểm yếu của chính người dùng.

Cách sử dụng[]

Chỉ cần uống nó vào.

Xuất hiện[]

Advertisement