Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Thuốc trả đũa thật đáng sợ
恐怖のたたりチンキ
 Kyōfu no tatarichinki
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Thuốc trả đũa
Chương và tập trong truyện: Tập 40, Chương 755
Lần phát sóng (2005): 493a
Số tập (2005): 1020
Ngày phát sóng (2005): 30 tháng 8, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Thuốc chuyển thể
Tiếp theo
Pháo hoa gà sao chép

Thuốc trả đũa thật đáng sợ (Nhật: 恐怖のたたりチンキ Kyōfu no tatarichinki?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Thư viện ảnh[]

Liên kết[]

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement