Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Thuốc viên chạy trốn kiểu động vật là một bảo bối của Doraemon, xuất hiện trong tập phim 477.

Hình dạng[]

Có hai vỉ màu hồng, mỗi vỉ có bốn viên thuốc màu trắng tương ứng với các con vật khác nhau.Vỉ thuốc có hình vuông, viên thuốc hình tròn.

Công dụng[]

Hễ uống viên nào thì khi gặp nguy hiểm sẽ tự vệ theo bản năng của con vật tương ứng.

Các loại thuốc:

Chồn Opossum:khi gặp nguy hiểm sẽ nằm ngay đơ ra giả chết.

Tắc kè hoa:có khả năng thay đổi màu sắc để ngụy trang.

Rùa:khi gặp nguy hiểm sẽ thụt đầu và cổ lại vào "mai" để phòng thủ.

Bạch tuộc:có khả năng phun mực để bỏ trốn.

Nhím:mọc ra gai nhọn để đâm kẻ thù.

Lươn điện:khi kẻ thù bóp tay sẽ giật điện vào kẻ thù.

Thằn lằn:khi bị tóm sẽ lột đồ mình ra chạy thoát,tương tự như thằn lằn ngắt đuôi bỏ chạy.

Chồn hôi:bốc mùi hôi thối làm đối phương bỏ chạy.

Lưu ý khi sử dụng và hậu quả[]

Cần phải cẩn thận khi sử dụng vì mỗi viên có công dụng đặc trưng riêng của nó.Trong phim,Suneo sau khi uống cả bảy viên thuốc(viên chồn Opossum doraemon đã uống) để cho Jaian một bài học.Khi bị Nobita tóm được thì thuốc viên thằn lằn phát huy tác dụng khiến cậu trần truồng và phải trốn trong ống cống.Ở trong ống cống,bỗng thuốc viên chồn hôi phát huy tác dụng khiến cậu ta ngộp thở.

[]

[]

Advertisement