Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Thuốc viên như ý
ソウナルじょう
 Sounarujō
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Thuốc viên như ý
Chương và tập trong truyện: Chương 48, tập 3
Lần phát sóng (2005): 48a
Số tập (2005): 109
Ngày phát sóng (2005): 7 tháng 7 năm 2006
Vị trí tập phim
Kế trước
Câu chuyện cảm động
Tiếp theo
Thế giới dối lừa

Thuốc viên như ý (Nhật: ソウナルじょう Sounarujō?) là tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement