Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Doraemon Tập 2 - Chất Lỏng Phục Hồi Nguyên Trạng, Thuốc Xịt Kiểm Tra Dấu Châ (3)

Thuốc xịt kiểm tra dấu chân

Là một bảo bối của Doraemon chỉ được sử dụng trong tập 2 loạt 1979.

Bảo bối đi kèm: Thuốc xịt trở lại như cũ.

Sơ lược[]

Có dạng một cái bình xịt, có nhãn hình một dấu chân lớn (người) một dấu chân nhỏ (chó mèo).

Công dụng[]

Thuốc xịt trở lại như cũ

Doraemon sử dụng thuốc xịt trở lại như cũ

Giúp truy tìm thủ phạm hay con mồi nếu chúng để lại dấu chân.

  • Nếu dùng thuốc xịt kiểm tra dấu chân, kẻ để lại dấu chân sẽ hiện ra và thực hiện đúng động tác hắn đã làm khi để lại dấu chân ấy.
  • Nếu dùng thuốc xịt trở lại như cũ, kẻ vừa mới xuất hiện khi dùng bình thuốc trên sẽ biến mất trở lại.

Cách sử dụng[]

  • Thuốc xịt kiểm tra dấu chân: xịt vào dấu chân
  • Thuốc xịt trở lại như cũ: xịt vào kẻ vừa mới xuất hiện khi dùng bình thuốc trên

Chẳng hạn như, trong tập phim Nobita đã vào bảo tàng dùng thuốc xịt kiểm tra dấu chân lên dấu chân voi ma mút và nó hồi sinh, xuất hiện tấn công Nobita. Cũng may lúc đó Doraemon xuất hiện kịp thời, xịt thuốc xịt trở lại như cũ vào con voi khổng lồ, khiến nó biến mất.

Advertisement