Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về truyện ngắn cùng nội dung, xem Huy hiệu câu lạc bộ dị thuyết
20px-Disambig.svg.png Về tập phim có nội dung tương tự được mở rộng nhiều hơn so với truyện ngắn trong loạt phim 2005, xem Chào mừng đến tâm Trái Đất
Thuyết văn minh dưới lòng đất của Nobita
のびていぶんめいせつ
 Nobita no Chitei Bunmei setsu
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Huy hiệu câu lạc bộ dị thuyết
Chương và tập trong truyện: Chương 423, tập 23
Số tập (1979): 621
Ngày phát sóng (1979): 9 tháng 10, 1981
Vị trí tập phim
Kế trước
Dùng "Thuốc mời khách" cho khủng long
Tiếp theo
Đài truyền hình Nobita

Thuyết văn minh dưới lòng đất của Nobita (Nhật: のびていぶんめいせつ Nobita no Chitei Bunmei setsu?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement