Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Tiến lên! Những dũng sĩ trừ hắt hơi
とつげき!ハクションバスターズ
 Totsugeki! Hakushonbasutāzu
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 234b
Số tập (2005): 457
Ngày phát sóng (2005): 27 tháng 1 năm 2012
Vị trí tập phim
Kế trước
Máy dung hợp
Tiếp theo
Đậu thần đuổi quỷ

Tiến lên! Những dũng sĩ trừ hắt hơi (Nhật: とつげき!ハクションバスターズ Totsugeki! Hakushonbasutāzu?) là tập phim cùng tên trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Advertisement