Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện cùng nội dung, xem Cá trê gây động đất (truyện ngắn)
Trả đũa Suneo bằng Cá trê gây động đất
しんなまず」でスネぎゃくしゅう!
 "Jishin namazu" de Suneo ni gyaku shū!
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Cá trê gây động đất (truyện ngắn)
Chương và tập trong truyện: Chương 460, tập 26
Số tập (1979): 559
Ngày phát sóng (1979): 12 tháng 5, 1981
Vị trí tập phim
Kế trước
Lỗ đen của Nobita
Tiếp theo
国際動物保護スプレー

Trả đũa Suneo bằng Cá trê gây động đất (Nhật: しんなまず」でスネぎゃくしゅう! "Jishin namazu" de Suneo ni gyaku shū!?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Cá trê gây động đất

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement