Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Truy tìm kho báu bay phấp phới
宝さがしはバタ足で
 Takara sagashi wa bata ashi de
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 516a
Số tập (2005): 1061
Ngày phát sóng (2005): 11 tháng 4, 2020
Vị trí tập phim
Kế trước
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Tiếp theo
Chiếc gối "chàng trai ngủ 3 năm"

Truy tìm kho báu bay phấp phới (Nhật: 宝さがしはバタ足で Takara sagashi wa bata ashi de?) là một tập phim của loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Bảo bối xuất hiện[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Chiếc gối "chàng trai ngủ 3 năm"/Thư viện ảnh

Liên kết[]

[[en:Treasure Hunting with Flaps]ưư

Advertisement