Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Virusduadoi

Virus đua đòi

Virus đua đòi là một bảo bối của Doraemon

Sơ lược

Là một loại thuốc virus có định dạng màu cam. Nó có khả năng thay đổi mốt thời trang người khác

Công dụng

Loại virus này sẽ khiến cho người nhiễm phải nó ưa thích một mốt thời trang hoặc một sở thích nào đó do người dùng virus tự nghĩ ra trong 24 giờ.

Cách sử dụng

Cấy virus vào đĩa cấy khuẩn, ghé miệng vào đĩa nói tên sở thích, sau đó phát tán virus vào không khí và chờ đợi. 

Xuất hiện

  • Bảo bối này xuất hiện trong tập truyện ngắn Virus đua đòi (Tập 6).

Lỗi

Người dùng virus cũng có thể hít phải và nhiễm chính virus do mình cấy nên cần phải cẩn thận. Ví dụ trong tập Virus đua đòi (tập 6), Nobita đã nhiễm mốt "quần áo ăn mày" do virus của mình tạo ra.

Advertisement