FANDOM


Những thành viên khác nhau có thể truy cập vào các chức năng công cụ khác nhau trong wiki. Trong khi mọi người đều có thể thực hiện hầu hết mọi thứ trong wiki, bao gồm cả việc đọc và chỉnh sửa, Bảo quản viên (hoặc Administrators (Admin) hoặc System Operator (Sysop) có thể có một vài công cụ, chức năng bổ sung.

Quyền lợi và khả năng của Bảo quản viên

Tất cả chức năng của các thành viên đều giống nhau và đều bình đẳng, rất tự do trong việc sửa đổi viết bài và tạo trang, bảo quản viên có thêm một vài công cụ sau:

Khả năng

 • Xóa hoặc phục hồi các trang, tập tin và lịch sử của trang
 • Bảo vệ một số trang quan trọng (tránh phá hoại từ những người dùng bất hợp tác và chưa đăng nhập)
 • Chặn những tên thành viên đăng nhập, tài khoản giả, địa chỉ IP phá hoại, quyền "lùi lại" ("rollback") phiên bản rất nhanh
 • Sửa đổi các tin nhắn thông báo cho cộng đồng, sửa đổi màu nền và logo wiki!
 • Đổi tên tập tin

Quyền lợi

Được quyền dán {{Hộp bảo quản viên}} thì cho ra:

Doremon smile icon Thành viên này là một bảo quản viên trên Wikia Doraemon Tiếng Việt.

Những gì bảo quản viên không được làm

Bảo quản viên không được dùng quyền hạn công cụ để tranh chấp sửa đổi như khóa một trang làm riêng, khóa tài khoản không phải là phá hoại, tấn công cá nhân, đe dọa thành viên.. Bảo quản viên nên sử dụng năng lực của mình để giúp "bảo trì, quét dọn nhà máy thế kỉ 22", khỏi các phá hoại, thư rác, khỏi những người dùng và thành viên bất hợp tác nhưng không được gây ra sự bất hòa giữa các thành viên. Lý tưởng nhất không nên cho rằng bảo quản viên là người phụ trách trông coi quản lí mọi chuyện, mà nên được xem là một thành viên tin cậy có thêm một vài công cụ hữu ích để bảo vệ và đóng góp cải thiện wiki.

Trở thành bảo quản viên

Để trở thành một bảo quản viên trên Wikia Doraemon, thành viên này phải có đóng góp lâu dài, thường xuyên, và đạt những tiêu chuẩn tối thiểu sau:

 • Hoạt động thường xuyên ít nhất là 6 tháng
 • Đóng góp và hoạt động rất nhiều (xem Đóng góp thành viên)
 • Là một thành viên tích cực tại cộng đồng

Thêm vào đó, những nhiệm vụ, chức trách nhằm bảo vệ cải thiện cho wiki:

 • Luôn theo dõi và làm việc để cải thiện chính sách của wiki, hồi phục những phá hoại và luôn tích hướng dẫn các thành viên
 • Đóng góp, xây dựng các bài viết, thường xuyên kiểm tra lỗi bài viết..
 • Thấy được sự khác nhau giữa sửa đổi phá hoại và không chân thành.
 • Thể hiện sự kiên nhẫn với những thành viên mới và sẵn sàng giúp đỡ họ đi đúng hướng.
 • Tích cực trao đổi trong cộng đồng, nhắn tin, viết blog..

Các thành viên được đề cử (hoặc tự ứng cử) cho chức vị bảo quản viên phải dựa trên chất lượng sửa đổi, đóng góp của họ và sự tương tác, giao tiếp với những thành viên khác. Không cần thiết khi người dùng tạo ra một số lượng trang lớn hoặc sửa đổi chỉnh sửa nhiều mà không có chất lượng.

Đề cử (hoặc tự ứng cử) một thành viên, nếu thành viên đó rõ ràng là mới đến hoặc không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại trước khi chu kì bình chọn bắt đầu

Ai là bảo quản viên của wiki này?

Danh sách các bảo quản viên có thể được liệt kê trong danh sách các thành viên. Các bảo quản viên hoạt động tại wiki được liệt kê tại bản mẫu {{Bảo quản viên}}

Danh sách bảo quản viên

Hachi ft Somo
tường · email
Hành chính viên ngày 7/7/2014, thêm nội dung, hình ảnh vào bài viết. Thành viên Wikipedia tiếng Việt. Bảo quản viên được cấp quyền từ 27/7/2012, cách đây &0000000000000007.0000007 năm, &0000000000000342.000000342 ngày Bán hoạt động
Trần Trí Quang
tường · email
Là bảo quản viên, nhưng lần cuối hoạt động là ngày 6/10/2015, cách đây &0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000271.000000271 ngày. Được cấp vào ngày 1/11/2013, cách đây &0000000000000006.0000006 năm, &0000000000000245.000000245 ngày Không hoạt động
Doramini Là bảo quản viên và là Bot. nhưng lần cuối hoạt động là ngày 9/9/2015, cách đây &0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000298.000000298 ngày. Được cấp vào ngày 5/9/2014, cách đây &0000000000000005.0000005 năm, &0000000000000302.000000302 ngày Không hoạt động
Anime123654
tường · email
Là bảo quản viên mới Wikipedia tiếng Việt năm nay. Bảo quản viên được cấp quyền từ 2/7/2019, cách đây &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000001.0000001 ngày Bán hoạt động
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.